ZN PLUS SPECIÁL – ONKOLOGIE

ročník 66 • ZN PLUS SPECIÁL • 30. 6. 2017

  • Editorial: doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.,
  • Výhody Herceptinu SC a výhody originálu
  • Pembrolizumab v léčbě maligního melanomu nemalobuněčného karcinomu plic a klasického Hodgkinova lymfomu
  • Tagrisso – první EGFR tyrozinkinázový inhibitor třetí generace
  • Karcinom plic
  • Léčebné postupy u generalizovaného karcinomu prostaty
  • Léčba relabovaného a refrakterního myelomu
  • Léčba onkologické a neonkologické chronické bolesti
  • Konverzní terapie panitumumabem u pravostranného kolorektálního karcinomu
  • Reportáž z XLI. brněnských onkologických dnů : Lego po francouzsku očima českých lékařů

Onkologický speciál je distribuován nezávisle na předplatném odborného týdeníku Zdravotnické noviny na specializovaná onkologická oddělení v ČR.

Objednejte si předplatné Zdravotnických novin s odbornou přílohou ZN Plus a získejte kompletní informace z oblasti zdravotnictví a sociální péče.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share