ZN Plus 8/2017 – PSYCHIATRIE

téma ZN Plus: PSYCHIATRIE

Současné postupy v léčbě schizofrenie
Léčba schizofrenie kombinuje farmakologické a nefarmakologické postupy. Základem zůstávají antipsychotika, značný je příklon k farmakům 2. generace. Výhodné je využití dlouhodobě působících injekcí.

Antidepresiva se užívají u více než deseti poruch
Antidepresiva neovlivňují pouze depresi, ale užívají se u širšího spektra duševních poruch. V některých případech nahradila benzodiazepinová anxiolytika, hypnotika či analgetika. Širší spektrum záběru antidepresiv si vynutilo rozvolnění preskripčního omezení. A tak není divu, že jejich spotřeba stoupá.

Predikce odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou
Jedním ze způsobů zlepšení výsledků léčby deprese je identifikace subpopulací pacientů, kteří mohou nejvíce profitovat z určitého způsobu léčby, tedy najít biologické, klinické a psychologické faktory, které predikují efekt léčby. Snahou je maximalizovat pacientův prospěch z terapie.

KONGRESY/SEMINÁŘE: PragueONCO 2017
Pražské mezioborové onkologické kolokvium proběhlo ve dnech 25.–27. 1. Jediný český onkologický kongres, konaný pod záštitou Evropské onkologické společnosti a všech tří pražských lékařských fakult, vstoupil již do osmé sezóny. Smyslem kolokvia je mezioborová komunikace napříč medicínou.

Více se dočtete v ZN Plus 8/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share