ZN Plus 8/2016 – Urologie

Česká urologie v roce 2016
Více mužů se dožívá svého karcinomu
Čerstvé poznatky o práci mozku kriminálních psychopatů
Empatie v medicíně: méně chyb a přesnější diagnózy
Obávanou cystolitotomii znal již klasický starověk

Více se dočtete v ZN a ZN Plus 8/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share