ZN Plus 5/2017 – NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ

téma ZN Plus: NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ

Současný pohled na léčbu roztroušené sklerózy
Při roztroušené skleróze dochází k demyelinizaci, zániku nervových vláken i neuronů. Velkou šancí pro pacienty je včasné zahájení léčby biologiky.

Parkinsonova nemoc
Parkinsonova nemoc je chronické progresivní onemocnění projevující se kombinací hypokineze, třesu, rigidity, poruchy stoje a chůze. Kromě hybných obtíží zahrnuje i non-motorické symptomy. V současnosti je to jediné neurodegenerativní onemocnění s dlouhodobě účinnou symptomatickou terapií. Přesto jde o onemocnění, které zejména v pozdních stadiích pacientům výrazně snižuje kvalitu života.

Alzheimerova nemoc – klinické, terapeutické a neuropatické aspekty
Standardní terapií Alzheimerovy nemoci jsou kognitiva, inhibitory acetylcholinesterázy (IAChE) a memantin. IAChE mají prokazatelný vliv na progresi a rovněž ovlivňují kognici. Po vysazení medikace se průběh choroby opět zrychlí. Důležitá je léčba častých přidružených onemocnění.

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ: Fabryho choroba – nové poznatky a terapie
Fabryho choroba je dědičné lyzosomální onemocnění ze střádání. V popředí klinického obrazu stojí postižení srdce, ledvin a nervové tkáně. Klasicky se objevuje i postižení kůže angiokeratomy a opacity na rohovce. Naději pro pacienty bude zřejmě představovat i genová terapie.

 

Více se dočtete v ZN Plus 5/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share