ZN Plus 50/2017 – CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Téma ZN Plus: CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Adenovirová infekce jako příčina obezity u lidí
K vzestupu prevalence dětské obezity by mohla přispívat i adenovirová infekce, což je u obezity méně často zvažovaný etiopatogenetický faktor.

Astma – aktuální možnosti terapie a adherence pacientů k léčbě
Správně indikovaná léčba dokáže kontrolovat naprostou většinu astmatiků. Nízká adherence pacientů k léčbě ale přispívá k četným exacerbacím, zdražuje léčbu – a frustruje lékaře. Neustálé přehodnocování klinického stavu a vhodné léčby u astmatu nikdy nekončí

Paliativní medicína: Paliativní není synonymem pro pasivní
„Utrpení fyzické je nejpřístupnější a nejsrozumitelnější. Existuje ale i to, k němuž medicína nedosáhne. U život ohrožující nemoci se může překvapivě objevit v netušené síle,“ uvádí v rozhovoru MUDr. Pavlína Marková z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Kongresy/ semináře: Není EGFR+ jako EGFR+
Součástí 25. západočeských pneumologických dní bylo sympozium firmy AstraZeneca o nové generaci tyrozinkinázových inhibitorů. Zásadní pro jejich účinnost je mutace T790M. V České republice jsou používány celkem tři tyrozinkinázové inhibitory – afatinib, gefitinib a erlotinib.

 

 Více se dočtete v ZN Plus 50/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share