ZN Plus 48/2017 – INTERNÍ MEDICÍNA

Téma ZN Plus: INTERNÍ MEDICÍNA

Vybírejte s rozumem, víc nemusí být lépe

Velmi inspirativní příspěvek na téma „vyšetření (i léčba) s otevřenou myslí“ přednesl na letošní Interně informans profesor Richard Češka.

Kongresy/ semInáře: Integrace zobrazování do klinického hodnocení u sclerosis multiplex

Role MRI je nenahraditelná, ale objevují se i jiné metody. I o tom se hovořilo na sympoziu konaném na pařížském kongresu o sclerosis multiplex.

Roztroušená skleróza jako progresivní kontinuum

Progrese akutního i chronického zánětu se prolínají, což je prokazatelné na úrovni klinické patologické i zobrazovací. Důkazy byly prezentovány na MSParis2017 – 7th Joint ECTRIMS-ACTRIMS Meeting o roztroušené skleróze.

Liraglutid – dobrý bojovník nejen proti diabetu

Sympozium firmy Novo Nordisk pořádané v rámci kongresu ČIS ČLS JEP věnované liraglutidu ukázalo, že toto antidiabetikum zasahuje také do metabolismu lipidů a působí i kardioprotektivně.

 Více se dočtete v ZN Plus 48/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share