ZN Plus 44/2017 – ONKOLOGIE

Téma ZN Plus: ONKOLOGIE

Diagnostika a léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL)

Incidence CLL bude v následujících letech narůstat tak, jak se bude měnit demografická struktura populace a stoupat podíl starších lidí. Také prevalence nemocných s CLL vzroste

Nové monoklonální protilátky v léčbě relapsu akutní lymfoblastové leukemie dospělých (ALL)

Do léčby ALL recentně vstoupily dvě monoklonální protilátky, které zásadním způsobem mění výsledky léčby relabujícího a refrakterního onemocnění a které představují velký příslib do budoucna.

DIABETOLOGIE: Diabetik v akutním stavu – 1. část

Nový pohled na akutní stavy v diabetologii přináší zkušenosti posledních let při přijetí pacientů do nemocnice těžkou systémovou infekcí, u kterých je ve chvíli příjmu zjištěna nová diagnóza diabetu a mají velmi komplikovaný průběh. Celý text bude rozdělen do tří částí.

Kongresy/semináře: integrace multikinázových inhibitorů v terapii gastrointestinálních malignit

Podle informací z preklinických výzkumů by mohly z léčby multikinázovými inhibitory profitovat i některé solidní tumory, jako například gliomy.

 Více se dočtete v ZN Plus 44/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share