ZN Plus 40/2017 – KONGRESOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

Téma ZN Plus: KONGRESOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

ESC: Novinky v léčbě lipidového metabolismu u pacientů s koronární nemocí

V současné době se k farmakologickému snižování LDL cholesterolu v krvi používají zejména statiny, tedy léky inhibující enzym HMG – CoA reduktázu

U tří ze čtyř pacientů není dosaženo kontroly hypertenze po celých 24 hodin. Je to v pořádku?

Hypertenze bílého pláště tvoří překvapivě zhruba 25 % případů hypertenze 1. stupně. Maskovaná hypertenze tvoří v klinické praxi také zhruba 25 % případů, často však zůstává nedetekována, a to zejména pokud se jedná o hraniční hodnoty

ESMO: Metastatický kolorektální karcinom – co po druhé linii terapie?

V tomto tisíciletí se značně prodlužuje přežití pacientů podstupujících první linii terapie. Poslední zjištění ukazují, že pacientům lze značně prodloužit život i v terapiích následujících po 2. linii.

Karcinom prsu – dopad CDK4/6 inhibitorů

Rozvoj CDK4/6 inhibitorů je založen na bázi intenzivního výzkumu kontroly buněčného cyklu. U modelů rakoviny prsu ER+/HER2- s metastázami vykázala tato forma mimořádnou citlivost na CDK4/6 inhibitory. Pozitivní výsledky jsou připisovány zejména dobré interakci mezi endokrinní terapií a CDK4/6 inhibitory.

 

 

 Více se dočtete v ZN Plus 40/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share