ZN Plus 39/2018 – IMUNOLOGIE

Téma ZN Plus: Imunologie

Léčba humorálních imunodeficiencí

Imunoglobulinová léčba má řadu úskalí. Je proto vysoce žádoucí koncentrovat léčbu hypogamaglobulinemiků, do center s dostatečnou zkušeností v oboru.

Sublinguální imunoterapie u dětí trpících alergií

Alergenová imunoterapie je účinná kauzální léčba, která na rozdíl od farmakoterapie modifikuje přirozený průběh alergických onemocnění a navozuje vznik alergen-specifické imunologické tolerance přetrvávající až několik let po jejím ukončení.

OFTALMOLOGIE: Léčba zánětů spojivek a mazových žlázek víčka – 3. část

Záněty spojivek a mazových žlázek víčka představují skupinu nemocí s rozmanitou etiologií. Vždy je důležitá
léčba dle příčiny. Závěrečná část je věnována zánětům víček – blefaritidám, hordeolu a chalazionu.

ONKOLOGIE: Kolorektální karcinom v mladém věku

Příznaky kolorektálního karcinomu (KRK) se často podceňují a diagnostika není zahájena včas. Až 30 % nemocných má v době diagnózy vzdálené metastázy. S ohledem na trvale se zvyšující věk prvorodiček lze předpokládat také nárůst incidence KRK v těhotenství.

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 39/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share