ZN Plus 38/2017 – DERMATOLOGIE

Téma ZN Plus: DERMATOLOGIE

Imunoterapie v léčbě metastatického melanomu

Do léčby maligního melanomu vstoupily nové léky umožňující delší přežití pacientů s metastazujícím melanomem – biologika ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab i BRAF a MEK inhibitory.

Novinky v biologické léčbě psoriázy

V ČR byly publikovány konsensuální doporučené postupy České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s., k léčbě psoriázy biologiky v roce 2006 a 2012. Doporučené postupy se shodují v tom, že tato léčba je vzhledem ke své nákladnosti vhodná jen pro závažná onemocnění, u nichž selhala standardní systémová terapie.

Alergologie: Léčba celoroční alergické rýmy u dospělých

Léčba alergické rýmy je založena na stejných principech jako léčba všech alergií. Farmakoterapie je vedle úlevové léčby zaměřena na dlouhodobou léčbu alergického zánětu. Velká část léčebných prostředků působí úlevově i protizánětlivě.

Karcinom prsu: Palbociklib v léčbě metastatického karcinomu prsu

Velkým přínosem posledních měsíců se jeví CDK 4/6 inhibitory, které podávané společně s tradiční hormonoterapií výrazně zlepšují léčebnou odpověď, prodlužují její délku trvání a udržují kvalitu života nemocných.

 

 Více se dočtete v ZN Plus 38/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share