ZN Plus 36/2017 – METABOLICKÝ SYNDROM

Téma ZN Plus: METABOLICKÝ SYNDROM

Současný stav preventivní kardiologie

Ateroskleróza představuje hlavní patofyziologický podklad nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění a je považována za největší celosvětovou neinfekční epidemii začátku 21. století.

Aktuální pohled na obtížně léčitelnou hypertenzi

Základním prognostickým faktorem u pacientů s rezistentní hypertenzí je samotná výše krevního tlaku dosažená při léčbě. Výskyt RH rovněž souvisí s obezitou a hodnotou body mass indexu a současným výskytem diabetu nebo ledvinného onemocnění.

HEMATOLOGIE: Současné možnosti diagnostiky a léčby myelodysplastického syndromu (MDS)

Do terapeutické praxe jsou uvedeny moderní léky s potenciálem ovlivnit přirozený průběh MDS, jedinou metodou s kurativním potenciálem ale zůstává alogenní transplantace.

REPRODUKČNÍ MEDICÍNA: Biologické hodiny tikají příliš dlouho potichu

Čím později žena začne usilovat o otěhotnění, tím později se zjistí problém a k léčbě přicházejí stále starší pacientky. Léčené páry jsou zcela diametrálně odlišné od pacientů v době počátků mimotělního oplodnění.Více se dočtete v ZN Plus 36/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share