ZN Plus 32/2017 – PSYCHIATRIE

Téma ZN Plus: PSYCHIATRIE

Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci

Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci je založena na symptomatické léčbě inhibitory cholinesteráz a/nebo memantinem. Nově vyvíjené látky mají ovlivnit víc patofyziologických procesů. Výzkum míří na patologické proteiny.

Psilocybin v léčbě deprese

Psilocybin, klasický serotoninergní halucinogen, objevený pro západní svět v roce 1959 Albertem Hofmannem a v 60. letech zkoumaný i v tehdejším Československu, se v posledních letech ukazuje nejen jako plausibilní model psychózy, ale i jako potenciální lék u anxiózně depresivních stavů. Experimenty s psilocybinem pokračují…

ENDOKRINOLOGIE: Kdy myslet na endokrinní hypertenzi

Endokrinní hypertenze patří mezi hormonálně podmíněné sekundární formy arteriální hypertenze. Její včasné rozpoznání leckdy může být spojeno s plným vyléčením nebo výrazným zlepšením kontroly arteriální hypertenze.

ONKOLOGIE:  Metastatický kolorektální karcinom a cílená léčba

Léčbu metastatického kolorektálního karcinomu dynamicky posunula cílená léčba. Ke zlepšení může vést v kombinaci s chemoterapií nebo i samostatně, zejména v dalších liniích léčby. Medián přežití s cílenou léčbou je téměř 30 měsíců.

 

 

 Více se dočtete v ZN Plus 34/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share