ZN Plus 3/2017 – NEUROREHABILITACE

téma ZN Plus: NEUROREHABILITACE

NEUROREHABILITACE – Všichni chceme domů
„Dvě třetiny velmi těžce postižených lidí, které rehabilitujeme, nakonec mohou žít doma,“ říká docentka Olga Švestková, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. Hovořili jsme s ní o rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě.

FARMAKOEKONOMIKA – Vyléčitelná onemocnění vs. „nezaplatitelná léčba“
Mnohočetný myelom je jedním z onemocnění, která díky moderní terapii přecházejí z fatálních do chronických až
kurabilních. Rozpor mezi léčebnými možnostmi a tím, co je zdravotní systém schopen zaplatit, vede napříč medicínou. Obzvlášť patrné je to v hematoonkologii.

DIABETOLOGIE – Ve vnímání DM2 nastal výrazný posun
alespoň základní opatření, a o zbytek se postará léčba. Pro adherenci je třeba najít optimální střed spolupráce.
Nejde léčit pacienta, pokud nedovede alespoň do určité míry spolupracovat,“ říká přední diabetolog, profesor Kvapil.

HR – Psychologická smlouva jako nástroj retence
Ukazuje se, že nepsané vyjádření toho, jak zaměstnanec a zaměstnavatel vnímají své vzájemné závazky, může mít na každodenní chování zaměstnance paradoxně větší vliv než formální právní podoba zaměstnanecké smlouvy. Není tedy radno ji podceňovat.

 

Více se dočtete v ZN Plus 3/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share