ZN Plus 30/2017 – LÉČBA CHRONICKÝCH RAN

Téma ZN Plus: LÉČBA CHRONICKÝCH RAN

Bércové vředy žilní etiologie

Péče o bércové vředy zahrnuje kromě místní terapie především systémovou léčbu základní příčiny, léčbu přidružených onemocnění, fyzikální terapii (zejména zevní kompresi), léčbu bolesti a někdy i léčbu chirurgickou.

Současné přístupy k léčbě dekubitů

Dekubity se mohou rozvinout poměrně rychle a jejich léčba je často velmi zdlouhavá, náročná a často nebývá zcela úspěšná. Preventivní metody jsou i léčebnými postupy u již vzniklých dekubitů. Základními preventivními metodami jsou polohování, hygiena, zlepšení celkového stavu s důrazem na správnou výživu a rehabilitaci.

Neuropatické defekty na nohou diabetika

V léčbě diabetické nohy je velmi důležitá rychlost a mnohdy i agresivita léčby. V diagnostice a i v léčbě je zapotřebí věnovat velkou pozornost přítomnosti ischemie a infekce, mohou zásadním způsobem ovlivnit hojení ulcerace. Ulceraci v rámci syndromu diabetické nohy zažije alespoň jednou za život až 25 % diabetiků.

CHOPN 2017: informací přibývá, otázky trvají

CHOPN je chronické, léčitelné, preventabilní onemocnění s významnými mimoplicními znaky. Plicní část je charakterizovaná obstrukcí v dýchacích cestách, která není plně reverzibilní. Obstrukce obvykle progreduje a je spojená s abnormální zánětlivou odpovědí.

 

 

 Více se dočtete v ZN Plus 30/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share