ZN Plus 30/2018 – INFEKČNÍ MEDICÍNA

Téma ZN Plus: Dermatovenerologie

Psoriáza z pohledu pacientů aneb „Clear about Psoriasis”

S čím vším se vyrovnávají pacienti s psoriázou a co je podle nich nejdůležitějším léčebným cílem? K zodpovězení těchto otázek slouží průzkum „Clear about Psoriasis”.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Kongres EAN 2018

V červnu letošního roku proběhl v portugalském Lisabonu kongres European Academy of Neurology. Přinášíme z něj novinky v léčbě sclerosis multiplex, s nimiž jsme se seznámili na satelitních sympoziích firem Roche a Sanofi
Genzyme.

Hyperurikémie: další cihla ve zdi kardiovaskulárních rizik

Vliv hyperurikémie na kardiovaskulární riziko je potvrzen. Jaké inhibitory xantinoxidázy pro jeho snížení zvolit, je ovšem předmětem diskusí. Tématem se zabývalo sympozium firmy Menarini na 28. kongresu Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH, European Society of Hypertension) v Barceloně.

Fixní kombinace již od počátku léčby?

Sympozium firmy Servier na 28. kongresu eSH upozornilo mimo jiné na obrovský přínos v úspěšnosti léčby
hypertenze a při prevenci kardiovaskulárních onemocnění, která přináší fixní kombinace antihypertenziv. Často nevyužitý potenciál v léčbě esenciální hypertenze mají diuretika.

 

 

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 30-31/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share