ZN Plus 28/2017 – SEXUOLOGIE

Téma ZN Plus: SEXUOLOGIE

Sexualita onkologicky nemocných

Největší vliv na sexuální funkce muže má kolorektální karcinom a karcinom prostaty. Ke ztrátě pohlavní role vedou nádory zevních pohlavních orgánů penisu, vulvy a vaginy. Ztráta ženskosti je nejvíce spojena s karcinomem prsu.

Syndrom stárnoucího muže není totéž co andropauza

Syndrom stárnoucího muže je často přehlížené onemocnění, jehož prevalence stoupá vlivem demografických změn v populaci. Vedle mnohdy nespecifických příznaků musí být diagnóza potvrzena biochemicky. V současné době existují efektivní způsoby léčby, jejíž benefit je pro nemocného nesporný.

Rozhovor S docentem Zvěřinou o sexuální přirozenosti

„Pojem „sexuální menšina“ býval vyhrazen homosexuálně orientované části populace. Po odkriminalizování a odmedicinalizování homosexuality se objevují snahy rozšířit liberální postoje také na některé jiné deviantní zájmy a tendence.

KONGRESY/SEMINÁŘE:  Agresivní non-hodgkinský lymfom – pokračovat v léčbě má smysl

Léčbu první volby představuje v současnosti terapie R-CHOP, tedy kombinace biologika rituximabu s chemoterapeutiky cyklofosfamidem, doxorubicinem, vincristinem a prednisonem.

 

Více se dočtete v ZN Plus 28/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share