ZN Plus 27/2018 – INFEKČNÍ MEDICÍNA

Téma ZN Plus: Infekční medicína

HIV, HBV, HCV: současná léčba a vzájemné vztahy

Antiretrovirový režim u HIV se má u dosud neléčených osob skládat ze dvou léků ze skupiny NRTI (nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy) a tzv. třetího agens.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Apremilast – malá molekula

Po léčbě biologické přišel na řadu další typ léčby – terapie pomocí malých molekul. Fosfodiesteráza 4 neboli PDE-4 je molekula exprimovaná v řadě buněk, od T-lymfocytů přes dendritické buňky až po keratinocyty. Jedná se tedy o buňky, které hrají hlavní roli i v patogenezi psoriázy.

Role nových P2Y12 inhibitorů v léčbě akutního koronárního syndromu

Pacienti podstupující perkutánní koronární intervenci by měli dostat kombinaci kyseliny acetylsalicylové a inhibitoru P2Y12 (tzv. duální antiagregační léčbu – DAPT) spolu s parenterálním antikoagulanciem.

Urgentní medicína: Strategie léčby v urgentních stavech

Urgentní medicína nerovná se zdravotnická záchranná služba, byť je často v ČR touto optikou nahlížena. Obecně v posledních zhruba deseti letech výrazně narůstá počet pacientů, přičemž nejstrmější vzestup mají výzvy nižších priorit.

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 27/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share