ZN Plus 25-26/2016 – Neurologie

téma ZN Plus: NEUROLOGIE

Experimentální léčba spinální muskulární atrofie postupuje do 3. fáze klinického testování
Dětská varianta je nejtěžší formou spinální muskulární atrofie. Více než tři čtvrtiny diagnostikovaných budou k životu po dobu prvních dvou let potřebovat dýchací podporu a krmení. Dosud neexistovala žádná léčba této choroby kromě podpory životních funkcí.

Diabetická polyneuropatie – State of the Art

Odhalíme někdy tajemství diabetické polyneuropatie?
Diabetická polyneuropatie je značně heterogenní onemocnění. Postihuje různé části nervového systému, a proto se prezentuje různými klinickými projevy. Podle závažnosti onemocnění jsou přítomné subjektivní a/nebo objektivní příznaky poruchy funkce nervu.

Diabetická neuropatie – nové cesty v diagnostice a léčbě
Nastupující metodou a zlatým standardem pro stanovení diagnózy neuropatie tenkých vláken je kožní biopsie, která hodnotí denzitu intraepidermálních nervových vláken a intraepidermální Langerhansovy buňky.

VĚDA A VÝZKUM

Jaké jsou největší překážky a nedostatky současného výzkumu?
V současnosti už nikdo nepochybuje o tom, že „náhodám“ ve vědeckých objevech předchází velmi systematická práce, spojená s trpělivě opakovanými, pracnými a mnohdy únavnými pokusy. To ostatně potvrzuje i výrok jednoho ze slavných serendipistů Louise Pasteura, který říká, že „náhoda přeje připraveným“.

Více se dočtete v ZN Plus 25-26/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share