ZN Plus 25/2018 – HEPATOLOGIE

Téma ZN Plus: HEPATOLOGIE

Možnosti a současná realita režimů léčby HCV

V květnu 2016 WHO vydala doporučení globální strategie, která by měla vést k celosvětové eliminaci HCV v roce 2030, tedy aby byl počet případů snížen na 20–10 % výchozího stavu.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Pro a Proti – netradiční forma pro netradiční vize

„Kdybychom naplnili kritéria studie na empagliflozin a skutečně ho dali všem pacientům, kteří to potřebují, zabráníme v České republice předčasnému úmrtí šesti tisíc lidí. Konsekvence jsou obrovské,“ zdůraznil MUDr. Jan Šoupal v rámci 54. diabetologických dnů v Luhačovicích.

Je více jeden nebo dva?

Farmakologická léčba hypercholesterolémie spočívá v první řadě ve statinech. V případě, že nedojde k požadovanému snížení LDL-C nebo pacient statiny netoleruje, lze přidávat ezetimib. U pacientů s vysokým nebo velmi vysokým rizikem je možné podávat PCSK9 inhibitory.

ONKOLOGIE: Mnohočetný myelom – diagnostika a současná terapie

Mnohočetný myelom lze úspěšně léčit i ve vyšším věku, protože tato nemoc je poměrně dobře citlivá na léčbu. Podmínkou úspěšné léčby je spolupráce nemocného a dále včasné stanovení diagnózy.

 Více se dočtete v ZN Plus 25/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share