ZN Plus 24/2017 – PORUCHY TRÁVENÍ

téma ZN Plus: PORUCHY TRÁVENÍ

Léčba funkční dyspepsie

V terapii funkční dyspepsie je důraz na komplexnost farmakologického a nefarmakologického přístupu. Ve farmakoterapii horní dyspepsie je dobře účinkují spasmolytika, inhibitory žaludeční sekrece a prokinetika. U dolní dyspepsie je vysvětlen efekt a taktika léčby obstipancii, adsorbencii a laxativy.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Aktuální gastroenterologie XXXII

V ohlédnutí za tradičním jarním sympoziem, pořádaným Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN, přinášíme krátký souhrn aktuálně diskutovaných oborových témat. Nejvíce prostoru měly idiopatické střevní záněty, karcinom gastrointestinálního traktu nebo HCV infekce.

Syndrom získané imunodeficience a antiretrovirová léčba

Antiretrovirový režim spočívá v kombinaci nejméně 3 virostatik s AR aktivitou nejméně ze 2 skupin. Nové AR režimy jsou efektivnější, bezpečnější a podstatně lépe tolerované, než byly režimy starší. Obecně je doporučováno přednostně volit fixní kombinaci několika léčiv v jedné tabletě.

ALERGOLOGIE: Alergie na bílkoviny kravského mléka

Alergie na bílkoviny kravského mléka (BKM) patří k nejčastějším potravinovým alergiím. Rozeznáváme IgEa non-IgE alergii na BKM, průkaz je u obou pomocí provokačního testu. Po půlroce až roce bezmléčné diety je vhodné prověřit případný nástup tolerance BKM.

 

Více se dočtete v ZN Plus 24/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share