ZN Plus 23/2016 – Gastroenterologie

téma ZN Plus: Gastroenterologie


Na vrcholu léčby iBD stojí biologika

„Ulcerózní kolitidu pozná zkušený gastroenterolog již během endoskopie, při stanovení diagnózy je přesto nutno
nález potvrdit histologickým vyšetřením bioptického vzorku ze sliznice“, říká MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

30. český a slovenský neurologický sjezd jednal o deseti nejzávažnějších tématech oboru
Celkem pět satelitních sympozií z devíti se v rámci letošního kongresu věnovalo problematice roztroušené sklerózy, v jejíž diagnostice i terapii dochází ke značnému posunu.

Výzkum působení dlouhodobého hlubokého stresu
Dlouhodobé působení extrémního stresu vede k ovlivnění behaviorálních, psychologických a neurobiologických
funkcí. Výzkum skupiny prof. Rektora zkoumá změny těchto funkcí u lidí přeživších holocaust a jejich potomků.

Vrcholový sport sebou nese i excesivní zatížení organismu
Vrcholoví sportovci se zdají být „superzdravým“ ideálem mládí a výkonu, u nich je náhlé úmrtí bez traumatické příčiny ještě větším šokem pro okolí než u ostatní populace. Více v rozhovoru s MUDr. Šindelářem.

 

Více se dočtete v ZN a ZN Plus 23/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share