ZN Plus 23/2018 – GASTROENTEROLOGIE

Téma ZN Plus: GASTROENTEROLOGIE

Klinická zkušenost s léčbou afliberceptem

Aflibercept překonává rezistenci na blokádu neovaskularizace tumoru při léčbě bevacizumabem. Blokace mediátorů neovaskularizace je využita i po selhání anti-EGFR terapie.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Aktuální gastroenterologie XXXIII

V 18 odborných sděleních akce pro širokou gastroenterologickou veřejnost, pořádané Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN, zazněly novinky především o nejobtížněji léčitelných gastroenterologických onemocněních.

Kongres American Academy of Neurology 2018, 21.–27. 4., Los Angeles

Přinášíme zpravodajství ze dvou sympozií, zaměřených na aktuální poznatky z oblasti diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy: Moderní terapie sclerosis multiplex – Ocrevus v hlavní roli a Pokročilé prognostické markery a jejich vliv na léčbu sclerosis multiplex.

Trendy v léčbě diabetu: rychlost, jednoduchost, protektivita

„Kdyby diabetologové měli hlasovat o hormonu roku, pak na jednom z předních míst by byl GLP-1, tedy glukagonu podobný peptid 1“, uvedl prof. Martin Haluzík na sympoziu, pořádaném v rámci 54. diabetologických dnů v Luhačovicích.

 Více se dočtete v ZN Plus 23/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share