ZN Plus 2/2017 – PNEUMOLOGIE CHOPN

téma ZN Plus: PNEUMOLOGIE CHOPN

PNEUMOLOGIE CHOPN – přehlížené nebezpečí
Víme o 250 000 pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, ale je jich nejméně dvojnásobek. Diagnóza je ale jednoduchá, stačí vyšetření plicních funkcí k průkazu zúžení průdušek a poškození funkce plicních sklípků.

Idiopatická plicní fibróza
I když je IPF onemocnění s méně frekventním výskytem (v ČR s ním žije asi 2000 pacientů), je třeba na ně myslet především u nemocných s rychle progredující dušností, vyčerpaností a dráždivým kašlem, u kterých není zjištěna jiná příčina těchto symptomů. Léčba je soustředěna do center pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů.

Karcinom plic
Bronchogenní karcinom je celosvětově jeden z nejčastějších zhoubných nádorů. Zhruba u 85 % se jedná o emalobuněčný a u 15 % o malobuněčný karcinom. Nyní vzrůstá zejména incidence adenokarcinomu. V souvislosti s kouřením se častěji vyskytuje skvamózní typ karcinomu, adenokarcinom je nejčastějším histologickým typem u nekuřáků.

Z HISTORIE MEDICÍNY – Broušený kámen, po stranách zuby pily
Spisovatel Franz Kafka řadu let trpěl tuberkulózou plic, nemoc později postihla i hrtan a v roce 1924 na ni zemřel. Bezprostřední příčinou jeho smrti byla devastující TBC a následné udušení. Ve skutečné nemocnici se ocitl až pár měsíců před smrtí.

 

Více se dočtete v ZN Plus 2/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share