ZN Plus 21/2016 – Kardiologie

Kardiovaskulární onemocnění pacienti často podceňují
„Ke zlepšení terapeutických možností dochází i u onemocnění, které je tou úplně nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a jednou z nejčastějších příčin úmrtí, tedy cévní mozkové příhody. Nicméně terapeutické možnosti cévních mozkových příhod jsou značně limitované,“ říká prof. MUDr. Richard Češka, CSc., předseda České internistické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu.

Kongresy/semináře – arthritis urica – od genetiky ke klinické léčbě
Celá jedna sekce 60. sjezdu českých a slovenských revmatologů byla věnována vztahu metabolického syndromu a revmatických onemocnění. Dna i samotná asymptomatická hyperurikémie představují významný nezávislý rizikový faktor zvýšené celkové a kardiovaskulární mortality. Mohou přispívat k vývoji obezity, hypertenze, diabetu mellitu 2. typu a dyslipidémie.

Focus – Přínos pro pacienty s onemocněním krvetvorby
Každé tři minuty je někomu na světě diagnostikována porucha krvetvorby, která vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Český registr dárců krvetvorných buněk Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze posunul od 11. 11. 2016 hranici pro vstup do registru. Horní věková hranice vstupu se posouvá z 35 na 40 let.

Více se dočtete v ZN a ZN Plus 21/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share