ZN Plus 22/2017 – GASTROENTEROLOGIE

téma ZN Plus: GASTROENTEROLOGIE

Přehled současných možností léčby dráždivého tračníku
Tito pacienti představují pro praktické lékaře, i gastroenterology náročnou výzvu, a to jak z hlediska diagnostického, tak i terapeutického. Přes existenci doporučených postupů není přístup lékařů vždy optimální.
Antikoagulační léčba: Kdy, komu a jak podávat nízkomolekulární hepariny?
Názory na podávání LMWH během období, kdy je warfarin vysazen, se stále vyvíjejí. Podle současných názorů je shoda na podávání profylaktické dávky v pooperačním období jako prevence TEN až do nástupu terapeutické hladiny
Kongresy/semináře: Nový pohled na známé věci
V rámci sympozia XI. jarní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství si přednášející ve dvou kardiologicky zaměřených vystoupeních stanovili dva odlišné cíle – v prvním případě šlo o boření zakořeněných dogmat a mýtů spojených s užíváním betablokátorů, ve druhém o představení novinky v podobě přírodního statinu.
Nová šance pro pacienty s hypercholesterolémií
Primárním cílem v léčbě smíšené dyslipidémie je snížení LDL-c a léky 1. volby jsou a zůstávají statiny.Také účinnost statinů je ovšem jako u všech léků individuální a porucha metabolismu lipidů je různě závažná, a proto je často potřebné kombinovat statiny s jinými hypolipidemiky.

Více se dočtete v ZN Plus 22/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

zn_predplatne-info

Share