ZN Plus 20/2017 – DIABETOLOGIE

téma ZN Plus: DIABETOLOGIE

Inkretinová léčba – patofyziologické poznámky
Vývoj šel dvěma směry – cestou analog GLP-1, účinnějších, ale s nutností podávání podkožní injekcí, nebo blokátorů DPP-4, o něco méně účinných, se zcela minimálními nežádoucími efekty a perorální cestou podávání.

Kongresy/semináře: Glykemické cíle nejsou neměnné dogma
Zásadní průlom v diabetologii přinesly poznatky, za kterými stály dvě významné vědecké studie. Byla to slavná studie DCCT (The Diabetes Control and Complications Trial) a na ni navazující studie EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications).

Léčba diabetu druhého typu ve světle posledních studií
Vedoucí Diabetologického centra VFN v Praze, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., hovořil na klinickém semináři zejména o stávajících doporučených postupech léčby diabetu 2. typu u nás i v zahraničí, v úvodu své přednášky přiblížil ale i několik zásadních studií v historii výzkumu terapie diabetu.

Endokrinologie: Hladina vitaminu D u mladých těhotných žen je nedostatečná
Hladina vitaminu D se rutinně nesleduje ani nehodnotí. Následky její nedostatečnosti jsou už ale dobře zdokumentované a zdravotní rizika deficitu vitaminu D, jak pro těhotnou ženu, tak pro její děťátko, jsou vysoká.

 

Více se dočtete v ZN Plus 20/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

zn_predplatne-info

Share