ZN Plus 19/2018 – ONKOLOGIE

Téma ZN Plus: ONKOLOGIE

Novinky v léčbě karcinomu prsu

Začlenění pertuzumabu do adjuvantní léčby je logickým vyústěním pozitivních zkušeností s jeho zařazením u metastatického karcinomu prsu a neoadjuvantní léčby časného karcinomu prsu.

Léčba karcinomu ledviny – adjuvantní terapie

Karcinom ledviny patří v Evropě mezi sedm nejčastějších malignit. V adjuvantním podání se zkoušelo mnoho molekul, včetně léčiv, která jsou standardní součástí léčby metastatického
onemocnění, standardem adjuvantní léčby však je nadále aktivní sledování.

NEUROLOGIE: Pacienti s roztroušenou sklerózou v běžné ambulanci

Dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy moderními léky průběh výrazně ovlivňuje, má ale i své klinické vedlejší účinky a působí i výrazné laboratorní změny.

PEDIATRIE: Syndrom ruka-noha-ústa

Syndrom ruka-noha-ústa je infekční viróza typická pro dětský věk, s kožními a slizničními
příznaky v typické lokalizaci. Léčba bývá pouze symptomatická a průběh mírný, ne však vždy. Nakazit se může i dospělý jedinec.

 


 

 Více se dočtete v ZN Plus 19/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share