ZN Plus 18/2017 – KARCINOM PRSU

téma ZN Plus: KARCINOM PRSU

Terapie ca prsu ve světle nejnovějších poznatků
Terapie karcinomu prsu je multimodální a v léčbě jsou kromě metod lokálních – chirurgie a radioterapie, využívány i léčebné metody systémové – chemoterapie, hormonální i tzv. cílená léčba.

Český mamografický screenin plní očekávání
Výskytem zhoubných nádorů prsu se Česká republika ocitá přibližně uprostřed pole evropských zemí. V roce 2015 onemocnělo rakovinou prsu více než 7000 žen, z toho asi 550 neinvazivním zhoubným nádorem in situ. Pozoruhodné je, že úmrtnost je po zavedení screeningu v ČR 4. nejnižší v Evropě.

Urologie: Diagnostika a terapie urolitiázy
Urolitiáza je poměrně časté onemocnění, její prevalence se celosvětově pohybuje mezi 2 až 7,8 %. Metody užívané v diagnostice se dělí do skupin podle jednotlivých použitých zobrazovacích technik.

Kongresy/semináře: máme se bát vysokých dávek statinů?
„Ne všechny kardiovaskulární choroby jsou aterosklerotického původu, ale ty které ano, jednoznačně závisí na cholesterolu, proto je třeba jej snížit pokud možno na optimální hodnotu,“ připomněl přednášející doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

 

Více se dočtete v ZN Plus 18/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

zn_predplatne-info

Share