ZN Plus 17/2018 – KARDIOLOGIE

Téma ZN Plus: KARDIOLOGIE

Od glukocentricity ke snižování kardiovaskulárního rizika

Zásadní změna paradigmatu v uvažování o antidiabetické léčbě je dána změnou myšlení od „glukocentrického“ ke „kardiovaskulárně centrickému“.

Fixní kombinace – posun v hypolipidemické léčbě

Guidelines pro farmakologickou léčbu hypercholesterolémie doporučují zahájit terapii statiny v nejvyšší doporučené či tolerované dávce. V případě, žedosavadní léčba statinem není účinná, je na místě zvážit podání inhibitoru absorpce cholesterolu. Z dat studie EUROASPIRE je evidentní, že statiny nestačí zhruba u poloviny pacientů.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Nová šance pro pacienty s mnohočetným myelomem

Průměrné dožití pacientů s diagnózou mnohočetného myelomu bylo ještě donedávna méně než tři roky. V současnosti ale mají pacienti výraznělepší šanci na přežití i díky novýmbiologickým lékům.

Urgentní medicína: Farmakoterapie v urgentní medicíně

Bez zdravotnické záchranné služby jsou nemyslitelné národní programy péče např. o těžké úrazy, akutní koronární syndromy či cévní mozkové příhody. Účelná, včasná a ofenzivní farmakoterapie je jedním ze základních předpokladů řešení kritických stavů.

 


 

 Více se dočtete v ZN Plus 17/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share