ZN Plus 15/2018 – HEMATOONKOLOGIE

Téma ZN Plus: HEMATOONKOLOGIE

Nová metoda predikce relapsu akutní lymfatické leukémie u dětí

S využitím dat o stadiu vývoje buňky a úrovni její signalizace vědci přišli na to, jak identifikovat malou podskupinu maligních buněk, které predisponují pacienta k relapsu.

Pneumologie: Optimální léčba CHOPN

Základ léčby představují dlouhodobě působící bronchodilatancia – účinné ß2-agonisté (LABA) a antimuskarinové přípravky (LAMA). Novým a zásadním momentem je preference duální bronchodilatační léčby LABA/LAMA nad
samotnou aplikací LABA nebo LAMA.

Neurologie: Syndrom karpálního tunelu

Periferní nervy horní končetiny jsou lehce zranitelné, protože nejsou hluboko uložené nebo probíhají v úzkém
kontaktu se svalovými skupinami, skeletem, mezi fasciálními pruhy v tzv.úžinách. Zde je nerv jakoby chycen do
pasti (Entrapment syndrom).

Revmatologie: Systémový lupus erytematodes

Základem patogeneze onemocnění je tvorba autoprotilátek proti buněčným makromolekulám, které vedou
k poškození tkání životně důležitých orgánů. Tvorba nadměrného množství autoprotilátek je podmíněna především
polyklonální aktivací B buněk.

 


 

 Více se dočtete v ZN Plus 15/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share