ZN Plus 14/2017 – DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

téma ZN Plus: DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

Posttraumatická stresová porucha u dětí
Jde o následek traumatické zkušenosti, kterou dítě nemůže zvládnout vlastní adaptací. Přístup v akutní situaci vyžaduje uklidnění dítěte a blízkých pečujících osob, zajištění bezpečí dítěte a zabránění další traumatizaci.

Infekční medicína: Herpetické viry v klinické praxi
Po primoinfekci lidské herpetické viry zůstávají v organismu v latentní formě, po celý život svého hostitele. Většina klinických manifestací herpesvirů je spojena s reaktivací latentní infekce. U ambulantních pacientů je nejčastější Herpes simplex, virus Epstein-Barrové a cytomegalovirus.

Focus: Sebevraždy ukončují více životů než všechny nehody
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem sebevražd je psychické onemocnění, lze ho nalézt až v 90 % případů. Další rizikové faktory jsou například zátěž daná genetikou, nepříznivými socioekonomickými parametry a přítomností somatických onemocnění.

Hepatologie: Elbasvir/grazoprevir – posun v účinnosti a bezpečnosti bezinterferonové léčby virové hepatitidy C
Nová přímo působící antivirotika dosahují 95-100% účinnosti. Druhou generaci NS5A inhibitorů proteinu představuje Zepatier. Letos je průběžně uváděn na trh EU.

 

Více se dočtete v ZN Plus 14/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

zn_predplatne-info

Share