ZN Plus 13/2018 – UROLOGIE

Téma ZN Plus: UROLOGIE

Polycystická choroba ledvina u autozomálně dominantního typu

Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD) je nejčastější dědičné onemocnění ledvin. Pacienti s PCHLAD představují 10 % dialyzované populace v Evropě.

ENDOKRINOLOGIE: Farmakoterapeutické možnosti v tyreologii

Současné spektrum léků pokrývá většinu potřeb tyreologie –  jedná se o léky nahrazující funkci štítné žlázy a skupinu potlačující její aktivitu. Kromě tyreostatik sem patří jod, lithium a selen.Třetí, poměrně heterogenní skupinu tvoří preparáty rozličné povahy užívané pro specifické účely.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Očkování je živý organismus

Nejzávažnější je černý kašel pro nejmenší, dosud neočkované nebo neúplně očkované děti, nejvyšší úmrtnost je u dětí ve věku 4–6 měsíců, tedy právě v době, kdy dosud plněočkovány nejsou. Původci dávivého kašle jsou zejména bakterie Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis

Komplexní přístup v léčbě psoriázy: Apremilast může významně maximalizovat léčebný benefit

Psoriáza je specifické onemocnění s  nepředpovídatelným množstvím symptomů, externích spouštěčůa komorbidit zahrnujících artritidu, kardiovaskulární onemocnění nebo metabolický syndrom aj.

 Více se dočtete v ZN Plus 13/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share