ZN Plus 12/2017 – UROLOGIE

téma ZN Plus: UROLOGIE

Domácí hemodialýza
Výhodami domácí hemodialýzy (HHD) jsou soukromí a intenzivnější léčebný režim přizpůsobený navyklému způsobu života. Je vhodná i tam, kde standardní režim nestačí. Počet pacientů na HHD je v České republice zatím v řádu jednotek.

Infekce močových cest u dospělých pacientů
Kauzální léčbou uroinfekcí je antimikrobiální léčba spolu se zvýšeným příjmem tekutin a event. spasmolytiky. Zatímco léčba cystitidy není problém, tkáňové infekce patří do rukou specialisty. U komunitních infekcí se rovněž vyskytují, vzhledem k nadužívání antimikrobiotik, multirezistentní patogeny.

ONKOLOGIE: Palbociclib v léčbě metastatického karcinomu prsu
Inhibitory CDK se v současné době jeví jako nejúčinnější cílená léčba v kombinaci s léčbou hormonální. K výhodám patří jejich dobrá tolerance, což umožňuje zachování dobré kvality života těchto pacientek.

KONGRESY/SEMINÁŘE: 11. kongres primární péče
Úspěch očkování v boji proti infekcím je dán nejen účinnou vakcínou, ale i dobrou vůlí nechat sebe nebo své dítě očkovat. Příspěvkem ke snaze o důslednou a správnou očkovací praxi bylo i satelitní sympozium Sanofi Pasteur při XI. kongresu primární péče, které proběhlo 25. února.

 

Více se dočtete v ZN Plus 12/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

zn_predplatne-info

Share