ZN Plus 11/2018 – PEDIATRIE

Téma ZN Plus: PEDIATRIE

Regulace dětského růstu ve zdraví a nemoci

Dědičnost rozhoduje o 80 % tělesné výšky. Současný pohled na regulaci chondrocytu umožňuje komplexně porozumět řízení růstu a jeho poruchám.

Roztroušená skleróza u dětí

Roztroušená skleróza je onemocnění především mladých dospělých, ale stále častěji diagnostikujeme i jak starší, tak i naopak dětské pacienty. A právě zde je včasná diagnóza rozhodující pro včasné nasazení léčby, a tak pozitivně ovlivní prognózu nemoci. Je proto nutné, aby neurologové, pediatři i lékaři jiných odborností na tuto možnost pomysleli.

ENDOKRINOLOGIE – Těžká osteoporóza: diagnostika a nové možnosti osteoanabolické léčby

U pacientů s prevalentní osteoporotickou zlomeninou a s vysokým rizikem následných zlomenin nebo u osteoporózy navozené glukokortikoidy v první linii zahájíme osteoanabolickou léčbu, pak je nezbytné zajistit antiresorpční léčbu.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Pembrolizumab – nová cesta v imunoterapii maligního melanomu

Odborné sympozium společnosti Merck Sharp & Dohme (MSD), které proběhlo 7. února v Praze, se zaměřilo na roli imunoterapie v léčbě maligního metastazujícího melanomu. Svou zásadní roli zde prokazuje pembrolizumab.

 Více se dočtete v ZN Plus 11/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share