ZN Plus 10/2017 – PEDIATRIE

téma ZN Plus: PEDIATRIE

Průduškové astma u malých dětí
Astma malých dětí je nejčastěji aktivováno infekcí. Marná snaha o imunizaci vysoce infekčním prostředím může vest až k trvalé poruše plicních funkcí. Imunostimulace bývá falešnou stopou.

Poruchy sluchu u dětí a jejich léčba
Jakékoli dítě s podezřením na postižení sluchu musí být došetřeno. U nejmenších dětí se opíráme především o objektivní vyšetřovací metody. Pokud je tíže sluchového postižení v rozporu se správným rozvojem řeči, je na místě korekce sluchadly, při neúspěchu se dítě stává kandidátem kochleární implantace.

Kongresy/semináře – Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic
Evropská komise právě schválila léčivý přípravek KEYTRUDA, PD-1 imunoterapii, jako léčbu v první linii u dospělých s metastazujícím NSCLC s vysokou expresí PD-L1 a bez pozitivní nádorové mutace EGFR nebo ALK.

Nové tablety na psoriázu
Pacientům s psoriázou, u nichž už nefunguje zevní léčba nebo fototerapie, je možné podat apremilast, tabletu s dobrým účinkem. Tato velmi očekávaná novinka byla představena na konferenci Dermatologický update, pořádané Českou dermatologickou společností ČLS JEP.

 

Více se dočtete v ZN Plus 10/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

zn_predplatne-info

Share