ZN Plus 07/2018 – ALERGOLOGIE/IMUNOLOGIE

Téma ZN Plus: ALERGOLOGIE/IMUNOLOGIE

Hereditární angioedém – variabilní onemocnění

Hereditární angioedém je charakteristický tvorbou nesvědivých otoků podkoží a sliznic a podle lokalizace může ohrozit pacienta na životě. Choroba nebývá včas diagnostikována.

REVMATOLOGIE: Golimumab v léčbě revmatických onemocnění

Na sympoziu pořádaném firmou Merck Sharp & Dohme v rámci Zimních revmatologických dní se prof. Karel Pavelka a MUDr. David Suchý zabývali účinností golimumabu v léčbě spondyloartritid. Zazněl i příspěvek o spojení mezi virózami a artritidami.

Farmakoterapie hyperurikémie z hlediska urátového transportu

Chronická hyperurikémie, kauzální příčina dny, vzniká nerovnováhou mezi endogenní produkcí a exkrecí kyseliny močové. Nejčastějším mechanismem vzniku je snížená exkrece kyseliny močové. Transport urátu je komplex zahrnující řadu transmembránových proteinů.

ALGEZIOLOGIE: Nové techniky intervenční léčby bolesti

Vedle již klasických technik, jako je transforaminální aplikace kortikosteroidů, ablace mediálních ramének nebo neurolýza viscerálních pletení, se spektrum rozšiřuje o techniky umožňující léčbu dříve obtížně ovlivnitelných stavů.

 

 Více se dočtete v ZN Plus 07/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share