ZN Plus 05/2018 – PNEUMOLOGIE

Téma ZN Plus: PNEUMOLOGIE

Léčba nemalobuněčného karcinomu plic a afatinib

Bronchogenní karcinom je onemocnění s vysokou incidencí i mortalitou. Při výběru co nejúčinnější léčby pomáhá vyšetření přítomnosti genetických změn v nádoru.

Akutní a chronická bronchitida

Nyní je pro léčbu bakteriálních infekcí k dispozici široká škála antimikrobiálních preparátů. Kromě jejich nesporného přínosu je nutné počítat i s nežádoucími účinky i rizikem rozšíření a nárůstu antibiotické rezistence. Kvalifikované použití antibiotik může toto riziko zredukovat a zabránit znehodnocení preparátů.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Výzvy pro onkologickou péči ve východní a střední Evropě

Ve Varšavě proběhl seminář Media Education Event, jehož hlavním tématem bylo zmapování situace v péči o onkologicky nemocné a jejích výsledků v regionu, do kterého geograficky náleží i Česká republika.

FARMAKOTERAPIE: Významná změna v léčbě roztroušené sklerózy

V lednu byl v Evropské unii registrován přípravek ocrelizumab.

 Více se dočtete v ZN Plus 05/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share