ZN Plus 03/2018 – ETIKA V MEDICÍNĚ

Téma ZN Plus: ETIKA V MEDICÍNĚ

Informovaný souhlas – etické, právní a psychologické souvislosti

Infomovaný souhlas může být stejně tak záchranný jako nebezpečný, a to pro obě strany – lékaře i pacienty. Zásadní je rovněž postoj k jeho interpretaci na jednotlivých pracovištích.

KONGRESY A SEMINÁŘE: Nealkoholová steatóza jater

Nealkoholové ztučnění jater a nealkoholová steatohepatitida byly i mezi tématy 6. kongresu České gastroenterologické společnosti. Jde o závažné choroby s rizikem fibrózy jater nebo hepatocelulárního karcinomu. Cílem léčby se nyní jeví i žlučové kyseliny.

IMUNOLOGIE: Imunologická vyšetření u žen odkládajících mateřství

Věk ženy je podstatným faktorem limitujícím narození dítěte. Soubor dostupných vyšetření může upozornit na přítomnost poruchy imunity a ovlivnit tak rozhodování o načasování mateřství do vyššího věku.

SPÁNKOVÁ MEDICÍNA: Obstrukční spánková apnoe

Terapie vždy zahrnuje režimová opatření, včetně redukce hmotnosti, důležité i při léčbě přetlakovým dýcháním – umožní snížit přetlak či ukončit jeho používání. Doporučuje se eliminovat alkohol před spaním i nevhodné léky na spaní.

 

 Více se dočtete v ZN Plus 03/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share