ZN 8/2016

ročník 65 • číslo 8 • 22. 8. 2016

téma ZN Plus: Urologie

Česká urologie v roce 2016
Více mužů se dožívá svého karcinomu
Čerstvé poznatky o práci mozku kriminálních psychopatů
Empatie v medicíně: méně chyb a přesnější diagnózy
Obávanou cystolitotomii znal již klasický starověk

Více se dočtete v ZN a ZN Plus 8/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share