ZN 48/2017

ročník 66 • číslo 48 • 27.11. 2017
  • Miliardové nákupy léků bez soutěže? Podle NKÚ nepřijatelné
  • ČLK chce kvůli eReceptům podat trestní oznámení
  • Reakce MZ na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu
  • Zdravotní pojišťovny: Systém se musí změnit – financování zdravotnictví je vážně ohroženo
  • Lékaři se nemají bát předepisovat léky nad limit, VZP jim je uhradí
  • regiony / zahraničí
  • Stomatologové brojí proti nadměrné administrativě, v eReceptech vidí zbytečnou přítěž
  • Lidé se dnes mají více na pozoru před nežádoucími účinky léků
  • STOMATOLOGIE: Amalgám negativně ovlivňuje lidské zdraví, míní odborníci navzdory neutralitě EU
  • V ČR je nedostatek podpůrných služeb pro seniory

Téma ZN Plus: INTERNÍ MEDICÍNA

Vybírejte s rozumem, víc nemusí být lépe
Velmi inspirativní příspěvek na téma „vyšetření (i léčba) s otevřenou myslí“ přednesl na letošní Interně informans profesor Richard Češka.

Kongresy/ semInáře: Integrace zobrazování do klinického hodnocení u sclerosis multiplex
Role MRI je nenahraditelná, ale objevují se i jiné metody. I o tom se hovořilo na sympoziu konaném na pařížském kongresu o sclerosis multiplex.

Roztroušená skleróza jako progresivní kontinuum
Progrese akutního i chronického zánětu se prolínají, což je prokazatelné na úrovni klinické patologické i zobrazovací. Důkazy byly prezentovány na MSParis2017 – 7th Joint ECTRIMS-ACTRIMS Meeting o roztroušené skleróze.

Liraglutid – dobrý bojovník nejen proti diabetu
Sympozium firmy Novo Nordisk pořádané v rámci kongresu ČIS ČLS JEP věnované liraglutidu ukázalo, že toto antidiabetikum zasahuje také do metabolismu lipidů a působí i kardioprotektivně.

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 48/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share