ZN 43/2017

ročník 66 • číslo 43 • 23.10. 2017
 • Volební týden byl ve znamení protestů – lékaři zavřeli ordinace
 • Protestují lékaři proto, že neumějí s počítači?
 • Jak lékaři svůj protest zdůvodnili pacientům a co vlastně chtějí?
 • Ministr: Stávkování nikomu neprospěje
 • Do boje o úhrady se zapojily i léčebné lázně
 • Co je „pozitivní“ a „negativní“ elektroodpad?
 • SGEF: Pro získání úvěru stačí lékaři jedna návštěva pobočky
 • Včasná diagnóza revmatoidní artritidy může vést až k remisi onemocnění
 • Pacienti s epilepsií jsou stále stigmatizováni
 • VFN v Praze získala dotaci na modernizaci specializovaného centra onkogynekologie
 • Lékař může pacientovi předepsat jeho léky až na dobu jednoho roku
 • Pinktober podpoří Mamma HELP

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 43/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share