ZN 40/2017

ročník 66 • číslo 40 • 2.10. 2017
 • Pojištěnci zhodnotili kondici tuzemských zdravotních pojišťoven
 • Senátoři chtějí odklad povinných eReceptů o dva roky
 • Lékárníci nebudou povinně digitalizovat listinné recepty
 • Senátoři proti EET v sociálních ústavech
 • Stát na nás pořád šetří, stěžují si lékárníci
 • Epileptici doposud mnohým nahánějí strach. Z neznalosti…
 • U plicní fibrózy je zásadní včasná diagnóza
 • Nedostatek dárců krve
 • Zvolte si Nej sestřičku 2017 na www.zdravky.eu
 • Od Světového dne obezity ke Dni zdraví se STOB

Téma ZN Plus: Kongresové zpravodajství

 • ESC novinky v léčbě lipidového metabolismu u pacientů s koronární nemocí
 • U tří ze čtyř pacientů není dosaženo kontroly hypertenze po celých 24 hodin. je to v pořádku?
 • ESMO: Metastatický kolorektální karcinom – co po druhé linii terapie?
 • Karcinom prsu – dopad CDK4/6 inhibitorů

 

 

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 40/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share