ZN 38/2017

ročník 66 • číslo 38 • 18. 09. 2017
 • Sebevražednost Čechů je nad světovým průměrem, strategie prevence ale chybí
 • Systém zdravotnictví byl loni v zisku, růst ale není udržitelný
 • V příštím roce přibude 46 nových hrazených výkonů
 • Dvojrozhovor: Anatomů je nedostatek, pitevní praxi nic nenahradí
 • Konference INMED 2017: Nejen o úhradách zdravotní péče
 • Růstové poruchy dětí mohou signalizovat další závažná onemocnění
 • Očkování proti chřipce chrání zdraví i životy
 • ORDINACE ROKU odměňuje a pomáhá moderním ordinacím
 • Konopí až na jaře…

Téma ZN Plus: DERMATOLOGIE

 • Imunoterapie v léčbě metastatického melanomu
 • Novinky v biologické léčbě psoriázy
 • ALERGOLOGIE: Léčba celoroční alergické rýmy u dospělých
 • KARCINOM PRSU: palbociklib v léčbě metastatického karcinomu prsu


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 38/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share