ZN 35-36/2017

ročník 66 • číslo 35-36 • 4. 9. 2017
 • Ředitelé nemocnic se obávají snižování kvality poskytované zdravotní péče
 • Školní aktovka může být břemenem ohrožujícím zdraví
 • Komentáře odborníků k Barometru českého zdravotnictví
 • Vyžene novela MZ mladé praktické lékaře?
 • Prohlášení České lékárnické komory k článku MF DNES o výdeji léčiv na padělané recepty
 • Přizpůsobujeme onkologickou léčbu pacientovi
 • Pacienti s implantovaným defibrilátorem se nemusejí obávat MRI vyšetření
 • Evropská komise schválila léčivý přípravek pro léčbu chronické hepatitidy C
 • Střevní mikrobiom se podílí nejenom na trávení, ale stimuluje také imunitu
 • Operace víček je u českých mužů v kurzu
 • Národní rada zdravotně postižených upozorňuje na průtahy při posudkových řízeních

Téma ZN Plus: METABOLICKÝ SYNDROM

 • Současný stav preventivní kardiologie
 • Aktuální pohled na obtížně léčitelnou hypertenzi
 • Současné možnosti diagnostiky a léčby myelodysplastického syndromu (MDS)
 • REPRODUKČNÍ MEDICÍNA: Biologické hodiny tikají příliš dlouho potichu


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 35-36/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share