ZN 34-35/2018

ročník 67 • číslo 3435 • 27.8.2018
 • Premiér neplní sliby. Zdravotníci vstoupili do stávkové pohotovosti
 • Nová ochrana před padělky léků není třeba, tvrdí lékárníci
 • Komentář: Pokud by zdravotníci dodržovali zákoník práce, nemocnice by se zhroutily
 • Komentář: Babišovy čáry s čísly. Jak jsou ve skutečnosti placeny zdravotní sestry?
 • Rozhovor: „Na dětské onkologii je humoru strašně moc!“
 • WHO: Evropa zaznamenává dramatický nárůst nakažených spalničkami
 • Veřejná diskuse o letním čase. Zapojilo se už 4,6 milionů lidí
 • Jak rychle bychom měli chodit pro udržení zdraví?
 • 50 let od okupace. Pražští záchranáři 21. srpna 1968 ošetřili přes 400 raněných
 • Bulovka má opět nového ředitele. Stal se jím „muž zvenčí“
 • ORDINACE ROKU odměňuje a pomáhá moderním ordinacím
 • Ministerstvo zmapuje spokojenost zdravotníků

Téma ZN Plus: Léčba bolesti

Diabetes mellitus a neuropatická bolest

Vedle celkové kompenzace a délky trvání DM jsou se vznikem neuropatie asociovány další rizikové faktory jako dyslipidémie, arteriální hypertenze, obezita, vyšší tělesná výška nebo kouření.

KONGRESY/SEMINÁŘE: IX. kongres Světového institutu pro léčbu bolesti

Kongres, který proběhl v Dublinu 9.–12. 5., je postavený na kombinovaném teoretickém a praktickém přístupu k léčbě bolesti. Takový přístup se z dlouhodobého pohledu osvědčil a přispěl i k posunu v intervenčních technikách léčby bolesti.

Hyperurikémie s depozity: multisystémové onemocnění

Hyperurikémie se dlouho zdála nebezpečná pouze působením dny. Potvrdilo se však, že má vliv i na kardiovaskulární a metabolický systém. O problematice hyperurikémie a novinkách v její léčbě pojednávalo sympozium firmy Menarini, které se konalo v rámci kongresu EULAR v Amsterdamu.

KARDIOLOGIE: Ivabradin v léčbě srdečního selhání

Ivabradin je jedním z léků používaných v léčbě chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí.
Mechanismem jeho účinku je snížení srdeční frekvence při sinusovém rytmu. Farmakologické snížení srdeční frekvence je spojeno se snížením výskytu kardiovaskulárních příhod.

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 34–35/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share