ZN 29-30/2017

ročník 66 • číslo 29-30 • 24. 7. 2017
 • Kraje mají problém získat peníze na příplatek pro sestry
 • Ministerstvo se chce více zaměřit na prevenci demence
 • Sestry z domovů pro seniory přijdou zkrátka, příplatek se jich netýká
 • Pečující o své blízké získají dlouhodobé ošetřovné
 • Interní oddělení se potýkají s velkými problémy
 • Čeští praktici oprávněně volají po posílení svých kompetencí
 • Nadměrné slunění patří mezi rizikové letní chování
 • Pravidelný pitný režim prospívá kvalitě kůže
 • Podpora pro děti s kombinovaným postižením a další potřebné

Téma ZN Plus: Léčba chronických ran

 • Bércové vředy žilní etiologie
 • Současné přístupy k léčbě dekubitů
 • Neuropatické defekty na nohou diabetika
 • CHOPN 2017: informací přibývá, otázky trvají

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 29-30/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share