ZN 23/2016

ročník 65 • číslo 23 • 5. 12. 2016

Zdravotnictví musí být i nadále dostupné pro všechny, říká nový ministr
Zákon o neziskových nemocnicích v nedohlednu
Nový ministr svede boj o pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce
Řekli o novém ministrovi…
Jak šel čas v československém a českém zdravotnictví od roku 1989
Bilancování odcházejícího ministra Svatopluka Němečka
Prof. Kasalický: metabolických operací by se měl provádět dvojnásobek
Na veřejné zakázky je třeba jít se zdravým rozumem, je-li to účelné, může se soutěžit „v celku“
Žilní trombóza ročně ohrozí 20 tisíc pacientů
Na Homolce již uskutečnili přes 970 operací vrozených srdečních vad u dospělých
ÚVN – VFN se stala nemocnicí roku 2016

téma ZN Plus: Gastroenterologie
Na vrcholu léčby iBD stojí biologika
30. český a slovenský neurologický sjezd jednal o deseti nejzávažnějších tématech oboru
Výzkum působení dlouhodobého hlubokého stresu
Vrcholový sport sebou nese i excesivní zatížení organismu

 

Více se dočtete v ZN a ZN Plus 23/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share