ZN PLUS 20/2016

ročník 65 • číslo 20 • 14. 11. 2016

téma ZN Plus: Onkologie

Prof. Abrahámová: jsem nenapravitelný jedinec
Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic
Lze předpokládat rostoucí zátěž nádorovými onemocněními
Nová strategie léčby revmatoidní artritidy – časně, agresivně a k cíli

Více se dočtete v ZN a ZN Plus 20/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share