ZN 17/2018

ročník 67 • číslo 17 • 23.4.2018
 • Mladí lékaři chtějí zůstat doma. Zájem o práci v zahraničí klesá
 • Obnovení nemocenské v prvních třech dnech má naději
 • Umějí nemocnice komunikovat také „on-line“?
 • Názor: LSPP svou historickou úlohu již vrchovatě naplnila
 • ROZHOVOR: „Neurologická evoluce lidského mozku sevykolejila na jinou trasu. Hloupneme.“
 • Zlín: Oddělení se rušit nebudou, slíbil hejtman Jiří Čunek regiony
 • Strážníci ve 40 městech sbírali jehly po narkomanech
 • Brněnské uzavírky prodlužují dojezdový čas záchranky
 • Proč jsou ženy větší altruisté a muži egoisti?
 • V Amsterdamu představili sebevražedný přístroj
 • Alkohol škodí i v malém množství
 • Záhada praskání kloubů rozluštěna
 • Chřipka si letos vyžádala přes 2 stovky životů

Téma ZN Plus: KARDIOLOGIE

Od glukocentricity ke snižování kardiovaskulárního rizika

Zásadní změna paradigmatu v uvažování o antidiabetické léčbě je dána změnou myšlení od „glukocentrického“ ke „kardiovaskulárně centrickému“.

Fixní kombinace – posun v hypolipidemické léčbě

Guidelines pro farmakologickou léčbu hypercholesterolémie doporučují zahájit terapii statiny v nejvyšší doporučené či tolerované dávce. V případě, žedosavadní léčba statinem není účinná, je na místě zvážit podání inhibitoru absorpce cholesterolu. Z dat studie EUROASPIRE je evidentní, že statiny nestačí zhruba u poloviny pacientů.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Nová šance pro pacienty s mnohočetným myelomem

Průměrné dožití pacientů s diagnózou mnohočetného myelomu bylo ještě donedávna méně než tři roky. V současnosti ale mají pacienti výraznělepší šanci na přežití i díky novýmbiologickým lékům.

Urgentní medicína: Farmakoterapie v urgentní medicíně

Bez zdravotnické záchranné služby jsou nemyslitelné národní programy péče např. o těžké úrazy, akutní koronární syndromy či cévní mozkové příhody. Účelná, včasná a ofenzivní farmakoterapie je jedním ze základních předpokladů řešení kritických stavů.

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 17/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share