ZN 15/2016

ročník 65 • číslo 15 • 10. 10. 2016

téma ZN Plus: HEPATOLOGIE

Hepatologie v roce 2016 – velkým posunem je nástup bezinterferonových režimů v léčbě HCV infekce
Přehled přímo působících antivirotik k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C
Neselektivní betablokátory u pacientů s cirhózou a ascitem – systematický přehled a metaanalýza
Prevalence Q80k polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u pacientů v evropském regionu

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share